Kayseri Otomatik Kapı | Sanec

Fabrika ve depolarda yükleme boşaltmanın yapıldığı yerlerde fabrika seviyesi ile kamyon kasasının seviyesini eşitlemek amacıyla kullanılan, üzerine forklift ile çıkılabilen rampalar ve yükleme-boşaltma yapılan alanı dış etkilerden korumaya, ısı kayıplarını önlemeye yarayan körüklerle oluşturulan sisteme yükleme sistemi denilmektedir.
Rampalar istenirse inşaattan önce inşaattan sonra montajı gerekçekleştirilebilir. Doğru rampa yatağı oluşturabilmek için gerekli her türlü bilgi satış ekibimizde mevcuttur.